سه شنبه, ۲۰ فوریه ۲۰۱۸
سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
 • 1

  دستگاه CMM

  آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

 • تصویر 8

  جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 1391

 • تصویر 11

  جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 1391

 • تصویر 19

  جشن سال نو 1396

 • تصویر 20

  جشن سال نو 1396

 • تصویر 22

  نشست با صاحبان صنایع اردیبهشت 1396