سه شنبه, ۲۵ سبتامبر ۲۰۱۸
سه شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۷

 

شیوه نگارش پایان نامه دکترا
فرم شرکت در کارگاه/ سخنرانی علمی pinde333x
فرم  گواهی همکاری به عنوان تدریس یارpinde333x

مصوبات مربوط به دوره دکتری گروه مهندسی صنایع

مقررات و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری گروه مهندسی صنایع

فرم اعلام آمادگی برای آزمون جامع گروه مهندسی صنایع pinde333x