دوشنبه, ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸
دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷

گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد با پذیرش 56 دانشجوی کارشناسی در مهر 1385 آغاز به کار کرد. اولین دوره دانشجویان کارشناسی با گرایش تولید صنعتی پذیرش شدند و دانشجویان دوره­های بعدی بدون گرایش می­ باشند. گروه مهندسی صنایع از مهر 1389 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مهندسی صنایع-صنایع، نمود و از بهمن 1393 با پذیرش 3 دانشجو در مقطع دکتری، این مقطع نیز در رشته مهندسی صنایع راه اندازی شد.

تعداد اعضای هیات علمی گروه 9 نفر شامل 5 استادیار و 4 دانشیار است. علاوه بر این، 5 عضو از اعضای هیات علمی از گروه های آموزشی مهندسی مکانیک، مدیریت و ریاضی کاربردی به عنوان عضو پیوسته با گروه همکاری می نمایند. یک دانشجوی دکتری نیز بورسیه گروه هستند که در سال های آتی به اعضای هیات علمی ملحق می شوند درحال حاضر، تعداد 280 دانشجوی کارشناسی ، 40 دانشجوی کارشناسی ارشد و 5 دانشجو دکتری در گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل هستند.