پنجشنبه, ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷
پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم 96-95 تاریخ 96/6/31 است. دانشجویانی که قصد دارند در این نیمسال از پایان نامه خود دفاع نمایند، ضروری است مجوز دفاع و دو نسخه از پایان نامه خود را، جهت تعیین داور، حداکثر تا تاریخ 96/6/11 به گروه تحویل دهند. در صورتی­که دانشجو بعد از این تاریخ پایان نامه را به گروه تحویل دهد جلسه دفاع برای ایشان در نیمسال دوم 96-95 برگزار نخواهد شد.