سه شنبه, ۲۵ سبتامبر ۲۰۱۸
سه شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه:

دستور العمل نمره دهي به دستاوردهاي پايان نامه و همچنين دستورالعمل اجرايي ضوابط و مقررات پژوهشي دوره كارشناسي ارشد لازم الاجرا براي پيشنهاده هاي مصوب 97/7/1 به بعد ابلاغ شد.

دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای پایان نامه

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره کارشناسی ارشد