پنجشنبه, ۱۹ جولای ۲۰۱۸
پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • کارشناسی ( جاری: 214)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 3)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 211)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 61)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 2)
  • مهندسی صنایع - صنایع( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی ( جاری: 14)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(آموزش محور) ( جاری: 3)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ( جاری: 41)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 15)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 15)