سه شنبه, ۲۰ فوریه ۲۰۱۸
سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
 • کارشناسی ( جاری: 221)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 3)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 218)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 66)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 4)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی ( جاری: 15)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(آموزش محور) ( جاری: 3)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ( جاری: 44)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 15)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 15)