نهمین کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­‌ها در روزهای 21 و 22 شهريورماه  1402 توسط گروه مهندسي صنايع دانشگاه فردوسي مشهد به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادرس ذیل مراجعه نمائید.

icise.um.ac.ir

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی