photo 2023 07 18 06 56 40   photo 2023 07 18 06 56 45 

 

همانطور که احتمالاً اطلاع دارید دفتر گروه در اوایل سال جاری به مکان جدید خودش (یال A، طبقه همکف) منتقل شد. راه‌اندازی مکان جدید در شرایط دشوار پاندمی کرونا و با زحمات زیادی انجام شد؛ اما اتفاق ارزشمندی بود که آغاز ایجاد هویت فیزیکی و کالبدی جدیدی برای گروه مهندسی صنایع خواهد بود. در تاریخ 18/4/1402 در جلسه‌‌ گروه، از عزیزانی که در این کار ارزشمند نقش ایفا کردند، سپاسگزاری به عمل آمد. به ویژه مدیران قبلی گروه آقایان دکتر دهقانیان، دکتر پیرایش و دکتر شادمان که زحمت زیادی برای اجرای این پروژه کشیدند. همچنین، از جناب آقای مهندس میلاد مشرقی، کارآفرین و عضو هیات مدیره شرکت آپادن پلاست، و دانش‌آموخته ورودی 1386 که حمایت مستمر و دلسوزانه‌ای در انجام این کار ارزشمند داشتند، تقدیر و سپاسگزاری به عمل آمد.

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی