Plan Title Executors Status
Status
فاز دوم طراحی شناسنامه ، چک لیست و طرح فنی ارزیابی و محاسبه شاخص های برنامه عملیاتی 1397-1400و ارزیابی عملکردMajid Salariterminated
پایش و اندازه گیری فرآیندهای دانشگاهFarzad Dehghanianterminated
بررسی و شناخت وضعیت موجود، شناسایی فرآیندهای جاری و تعیین عوامل شغلی موجود و مورد نیاز، پیشنهاد بهبود ساختار سازمانی، بازنگری در برنامه راهبردی، مستندسازی فرآیندهای شناسایی شده، کارسنجی و تعیین شرح شغل و شناسنامه مشاغل، عارضه یابی، پیشنهاد بهبود فرآیندهاHamidreza Koosha - Majid Salariterminated
بهینه سازی مکانی و زمانی نقاط و مسیر های نمونه برداری منابع، مخازن شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر مشهدMajid Salariterminated
بهبود روش فعالیتهای انتظامات دانشگاه فردوسی مشهد و برآورد تعداد پرسنل آنMajid Salari - Hamidreza Kooshaterminated
شناسایی و تدوین شاخص های موثر بر تعداد زمان عملیات (حریق و حادثه )و تعیین سهم سازمان در هر یک از آن هاAlireza Shadmanterminated
بررسی توجیه فنی و اقتصادی طراحی کارخانه تولید فیلم پلی اتیلن به ظرفیت اسمی سالیانه 1000 تن در استان کرمانHossein Neghabiterminated
طراحی شناسنامه،چک لیست و طرح فنی ارزیابی و محاسبه شاخص های برنامه عملیاتی 1397-1400 و ارزیابی عملکردMajid Salariterminated
تدوین راهکارها و الزامات جذب سرمایه در جهت ایجاد درامدهای پایدار در سازمان تاکسیرانیHamidreza Kooshaterminated
طرح مطالعاتی ارزیابی فرآیندها و سیستم های سازمان و شناسایی فرصت های ارتقای بهره وریMohammadali Pirayeshterminated
طراحی و استقرار نظام رتبه بندی کتابخانه های عمومی کشورMajid Salari - Zahra Naji Azimiterminated
شناسایی و رتبه بندی موانع و مشکلات صادرات تعاونی های استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای عملیHossein Neghabiterminated
ساماندهی نیروی انسانی کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعهMohammadali Pirayeshterminated
طرح مطالعاتی تهیه سناریوهای عملیاتی بر بستر ICSSeyed Mahmoud Hosseiniterminated
طرح مطالعاتی بررسی تطبیقی فعالیت های پیشگیرانه سازمان و تدوین شرح وظایف اداره پیشگیریAlireza Shadman - Seyed Mahmoud Hosseiniterminated
طرح مطالعاتی بررسی عملکرد سایر کلانشهر ها و کشورهای جهان اسلام در خصوص نحوه به کارگیری بانوان آتش نشانHamideh Razavi - Seyed Mahmoud Hosseiniterminated
انجام خدمات، مطالعه، تحقیق و پژوهش روی ساختارهای سازمانی موجود انستیتوهای اندازه گیری جریان سیالاتHossein Neghabiterminated
اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشورHossein Neghabiterminated
طرح مطالعاتی تهیه و تدوین سند برنامه استراتژیک سازمان آتش نشانیSeyed Mahmoud Hosseini - Hamidreza Kooshaterminated
برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) شرکت سیمان شرقHamidreza Kooshaterminated
طرح مطالعاتی بررسی تطبیقی برنامه استراتژیک سازمان های آتش نشانی دنیاMajid Salariterminated
امکان سنجی مدل برون سپاری واحدهای منتخب معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدHamidreza Kooshaterminated
بررسی و آنالیز آثار اقتصادی برون سپاری فعالیت های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهدHamidreza Koosha - Seyed Mahmoud Hosseiniterminated
بررسی تجهیزات و روش های نوین اطفاء حریق و امداد و نجات در دنیاSeyed Mahmoud Hosseiniterminated
تدوین نظام جامعه ایمنی شهر مشهدSeyed Mahmoud Hosseiniterminated
ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی به شرکت بهره برداری قطار شهری مشهدSeyed Mahmoud Hosseiniterminated
طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری پشتیبان تصمیم، در راستای هوشمند سازی عملیات امداد و نجاتMajid Salariterminated
تدوین سرفصل ها و محتوی آموزشی منطبق بر استانداردهای بین المللی NFPA و یکپارچه سازی آموزش های سازمانSeyed Mahmoud Hosseiniterminated
طرح مطالعاتی ارزیابی کار و زمان فعالیت ها و فرایندهای سازمان آتش نشانیSeyed Mahmoud Hosseiniterminated
خدمات مشاوره به منظور بررسی آثار برون سپاری بر فعالیت های اجراییSeyed Mahmoud Hosseini - Hamidreza Kooshaterminated
بررسی امکان سنجی تعطیلی برخی از ایستگاه های آتش نشانی در شبMajid Salariterminated
اجرای طرح پژوهشی-مطالعاتی کارسنجی و تجزیه و تحلیل مشاغل موجود در چارت تشکیلاتی مصوب شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومهHamideh Razaviterminated
نیازسنجی آموزشی صنعت چاپ و نشر کشور مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای و میدانیMohammadali Pirayeshterminated
سامانه نرم افزاری شبیه ساز عملیات چاپخانه برای آموزش و تجربه اصول مدیریت عملیات به مدیران و متصدیان چاپخانه هاMohammadali Pirayeshterminated
کارسنجی کارکنان پیمانکاری در ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومهHamideh Razavi - Hamidreza Kooshaterminated
امکان سنجی تولید صنعتی کشمشMohammad Ranjbarterminated
طراحی و استقرار نرم افزاری جهت مدیریت عملیات توپک رانی و نشت یابی خطوط انتقال گازMajid Salari - Hamidreza Kooshaterminated
بررسی تولید و سازماندهی ضایعات ساختمانی در کشورهای پیشرفته و ارائه پیشنهادات اجرایی جهت بهبود وضعیت مدیریت این ضایعات در شهر مشهدHamideh Razavi - Jafar Bolouri Bazazterminated
شناسایی فرصت ها و موانع شهرک های صنعتی (ناموفق) در جذب سرمایه گذار (مطالعه موردی شهرستان های سبزوار و کاشمر)Farzad Dehghanianterminated
کارسنجی مشاغل مسئول ایستگاه، متصدی حراست ایستگاه و راهبر قطار برقی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومهHamideh Razaviterminated
عارضه یابی فروش کود گرانوله گوگرددار در شرکت صنایع کود طلوع بارثاواHamideh Razaviterminated
تحلیل ارگونومیکی حمل و نقل در خط مونتاژ اکسل عقب پژو در شرکت مجموعه سازی توس و ارائه راهکارهای بهبودHamideh Razaviterminated
تعیین تعداد نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز در کلیه بخش ها شامل تولید، اداری مالی و حراست در شرکت مجتمع صنعتی اسفراینHamideh Razavi - Mohammadali Pirayeshterminated
تعیین ساز و کارهای لازم برای اجرای فرآیند دورکاریMohammadali Pirayeshterminated
بررسی و تدوین تجربیات پنج نیروگاه مشابه در مورد برون سپاری فعالیت های تعمیراتی و خدمات غیرفنی و ارائه راهکار بهینه برای نیروگاه توسMohammadali Pirayeshterminated
طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت فراگیر فرآیندها متأثر از اهداف استراتژیک شرکتFarzad Dehghanianterminated
بررسی موانع و ارائه راهکار برای کاربردی شدن پروژه های انجام شده مطالعات در منابع انسانیMohammadali Pirayeshterminated
پیاده سازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات در شرکت متالورژی پودر مشهدMohammad Ranjbarterminated
عارضه‌یابی سیستم مدیریت ابزارMohammadali Pirayeshterminated
محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژه های انتقال و فوق توزیع (خطوط و پستها)Mohammadali Pirayeshterminated
بررسی امکان پیاده‌سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و روش‌های اجرای آن در شرکت برق منطقه‌ای خراسانMohammad Ranjbarterminated
تعیین شاخص‌های نظارت بر قرارداد BOO و تهیه نرم‌افزار مرتبط برای دسترسی سریع به اطلاعات و محاسباتHamideh Razaviterminated
کارسنجی و زمان‌سنجی فعالیت‌های مطالعاتی و کارشناسی جهت طرح‌های انتقال و فوق توزیع با استفاده از روش‌های نوینHamideh Razaviterminated
بازنگری و ایجاد سیستم های نگهداری و تعمیراتHamideh Razaviterminated
بررسیی انحراف قیمت تمام شده حاصل از مطالعات امکان سنجی با قیمت تحقق یافته محصولات جدیدHamideh Razaviterminated
10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی