عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
طرح تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی برای اطفاء حریق و نجات در کلیه تصرف‌های موجود در ترازهای منفی ساخت و سازهای سطح شهرحمیدرضا کوشاخاتمه یافته
فاز دوم طراحی شناسنامه ، چک لیست و طرح فنی ارزیابی و محاسبه شاخص های برنامه عملیاتی 1397-1400و ارزیابی عملکردمجید سالاریخاتمه یافته
پایش و اندازه گیری فرآیندهای دانشگاهفرزاد دهقانیانخاتمه یافته
بررسی و شناخت وضعیت موجود، شناسایی فرآیندهای جاری و تعیین عوامل شغلی موجود و مورد نیاز، پیشنهاد بهبود ساختار سازمانی، بازنگری در برنامه راهبردی، مستندسازی فرآیندهای شناسایی شده، کارسنجی و تعیین شرح شغل و شناسنامه مشاغل، عارضه یابی، پیشنهاد بهبود فرآیندهاحمیدرضا کوشا - مجید سالاریخاتمه یافته
بهینه سازی مکانی و زمانی نقاط و مسیر های نمونه برداری منابع، مخازن شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر مشهدمجید سالاریخاتمه یافته
بهبود روش فعالیتهای انتظامات دانشگاه فردوسی مشهد و برآورد تعداد پرسنل آنمجید سالاری - حمیدرضا کوشاخاتمه یافته
شناسایی و تدوین شاخص های موثر بر تعداد زمان عملیات (حریق و حادثه )و تعیین سهم سازمان در هر یک از آن هاعلیرضا شادمانخاتمه یافته
بررسی توجیه فنی و اقتصادی طراحی کارخانه تولید فیلم پلی اتیلن به ظرفیت اسمی سالیانه 1000 تن در استان کرمانحسین نقابیخاتمه یافته
طراحی شناسنامه،چک لیست و طرح فنی ارزیابی و محاسبه شاخص های برنامه عملیاتی 1397-1400 و ارزیابی عملکردمجید سالاریخاتمه یافته
تدوین راهکارها و الزامات جذب سرمایه در جهت ایجاد درامدهای پایدار در سازمان تاکسیرانیحمیدرضا کوشاخاتمه یافته
طرح مطالعاتی ارزیابی فرآیندها و سیستم های سازمان و شناسایی فرصت های ارتقای بهره وریمحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
طراحی و استقرار نظام رتبه بندی کتابخانه های عمومی کشورمجید سالاری - زهرا ناجی عظیمیخاتمه یافته
شناسایی و رتبه بندی موانع و مشکلات صادرات تعاونی های استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای عملیحسین نقابیخاتمه یافته
ساماندهی نیروی انسانی کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعهمحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
طرح مطالعاتی تهیه سناریوهای عملیاتی بر بستر ICSسیدمحمود حسینیخاتمه یافته
طرح مطالعاتی بررسی تطبیقی فعالیت های پیشگیرانه سازمان و تدوین شرح وظایف اداره پیشگیریعلیرضا شادمان - سیدمحمود حسینیخاتمه یافته
طرح مطالعاتی بررسی عملکرد سایر کلانشهر ها و کشورهای جهان اسلام در خصوص نحوه به کارگیری بانوان آتش نشانحمیده رضوی - سیدمحمود حسینیخاتمه یافته
انجام خدمات، مطالعه، تحقیق و پژوهش روی ساختارهای سازمانی موجود انستیتوهای اندازه گیری جریان سیالاتحسین نقابیخاتمه یافته
اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان ویژه استادیاران جوان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشورحسین نقابیخاتمه یافته
طرح مطالعاتی تهیه و تدوین سند برنامه استراتژیک سازمان آتش نشانیسیدمحمود حسینی - حمیدرضا کوشاخاتمه یافته
برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) شرکت سیمان شرقحمیدرضا کوشاخاتمه یافته
طرح مطالعاتی بررسی تطبیقی برنامه استراتژیک سازمان های آتش نشانی دنیامجید سالاریخاتمه یافته
امکان سنجی مدل برون سپاری واحدهای منتخب معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدحمیدرضا کوشاخاتمه یافته
بررسی و آنالیز آثار اقتصادی برون سپاری فعالیت های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهدحمیدرضا کوشا - سیدمحمود حسینیخاتمه یافته
بررسی تجهیزات و روش های نوین اطفاء حریق و امداد و نجات در دنیاسیدمحمود حسینیخاتمه یافته
تدوین نظام جامعه ایمنی شهر مشهدسیدمحمود حسینیخاتمه یافته
ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی به شرکت بهره برداری قطار شهری مشهدسیدمحمود حسینیخاتمه یافته
طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری پشتیبان تصمیم، در راستای هوشمند سازی عملیات امداد و نجاتمجید سالاریخاتمه یافته
تدوین سرفصل ها و محتوی آموزشی منطبق بر استانداردهای بین المللی NFPA و یکپارچه سازی آموزش های سازمانسیدمحمود حسینیخاتمه یافته
طرح مطالعاتی ارزیابی کار و زمان فعالیت ها و فرایندهای سازمان آتش نشانیسیدمحمود حسینیخاتمه یافته
خدمات مشاوره به منظور بررسی آثار برون سپاری بر فعالیت های اجراییسیدمحمود حسینی - حمیدرضا کوشاخاتمه یافته
بررسی امکان سنجی تعطیلی برخی از ایستگاه های آتش نشانی در شبمجید سالاریخاتمه یافته
اجرای طرح پژوهشی-مطالعاتی کارسنجی و تجزیه و تحلیل مشاغل موجود در چارت تشکیلاتی مصوب شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومهحمیده رضویخاتمه یافته
نیازسنجی آموزشی صنعت چاپ و نشر کشور مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای و میدانیمحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
سامانه نرم افزاری شبیه ساز عملیات چاپخانه برای آموزش و تجربه اصول مدیریت عملیات به مدیران و متصدیان چاپخانه هامحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
کارسنجی کارکنان پیمانکاری در ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومهحمیده رضوی - حمیدرضا کوشاخاتمه یافته
امکان سنجی تولید صنعتی کشمشمحمد رنجبرخاتمه یافته
طراحی و استقرار نرم افزاری جهت مدیریت عملیات توپک رانی و نشت یابی خطوط انتقال گازمجید سالاری - حمیدرضا کوشاخاتمه یافته
بررسی تولید و سازماندهی ضایعات ساختمانی در کشورهای پیشرفته و ارائه پیشنهادات اجرایی جهت بهبود وضعیت مدیریت این ضایعات در شهر مشهدحمیده رضوی - جعفر بلوری بزازخاتمه یافته
شناسایی فرصت ها و موانع شهرک های صنعتی (ناموفق) در جذب سرمایه گذار (مطالعه موردی شهرستان های سبزوار و کاشمر)فرزاد دهقانیانخاتمه یافته
کارسنجی مشاغل مسئول ایستگاه، متصدی حراست ایستگاه و راهبر قطار برقی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومهحمیده رضویخاتمه یافته
عارضه یابی فروش کود گرانوله گوگرددار در شرکت صنایع کود طلوع بارثاواحمیده رضویخاتمه یافته
تحلیل ارگونومیکی حمل و نقل در خط مونتاژ اکسل عقب پژو در شرکت مجموعه سازی توس و ارائه راهکارهای بهبودحمیده رضویخاتمه یافته
تعیین تعداد نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز در کلیه بخش ها شامل تولید، اداری مالی و حراست در شرکت مجتمع صنعتی اسفراینحمیده رضوی - محمدعلی پیرایشخاتمه یافته
تعیین ساز و کارهای لازم برای اجرای فرآیند دورکاریمحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
بررسی و تدوین تجربیات پنج نیروگاه مشابه در مورد برون سپاری فعالیت های تعمیراتی و خدمات غیرفنی و ارائه راهکار بهینه برای نیروگاه توسمحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت فراگیر فرآیندها متأثر از اهداف استراتژیک شرکتفرزاد دهقانیانخاتمه یافته
بررسی موانع و ارائه راهکار برای کاربردی شدن پروژه های انجام شده مطالعات در منابع انسانیمحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
پیاده سازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات در شرکت متالورژی پودر مشهدمحمد رنجبرخاتمه یافته
عارضه‌یابی سیستم مدیریت ابزارمحمدعلی پیرایشخاتمه یافته
محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژه های انتقال و فوق توزیع (خطوط و پستها)محمدعلی پیرایشخاتمه یافته
بررسی امکان پیاده‌سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و روش‌های اجرای آن در شرکت برق منطقه‌ای خراسانمحمد رنجبرخاتمه یافته
تعیین شاخص‌های نظارت بر قرارداد BOO و تهیه نرم‌افزار مرتبط برای دسترسی سریع به اطلاعات و محاسباتحمیده رضویخاتمه یافته
کارسنجی و زمان‌سنجی فعالیت‌های مطالعاتی و کارشناسی جهت طرح‌های انتقال و فوق توزیع با استفاده از روش‌های نوینحمیده رضویخاتمه یافته
بازنگری و ایجاد سیستم های نگهداری و تعمیراتحمیده رضویخاتمه یافته
بررسیی انحراف قیمت تمام شده حاصل از مطالعات امکان سنجی با قیمت تحقق یافته محصولات جدیدحمیده رضویخاتمه یافته

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی