• بازدید

  بازدید دانشجویان درس فرایندهای تولید 2 از کارخانه چینی مقصود سال 1402

 • بازدید دانشجویان درس فرایندهای تولید 2

  بازدید دانشجویان درس فرایندهای تولید 2 از کارخانه چینی مقصود سال 1402

 • نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها

  نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها

 • جشن فارغ التحصیلی 97و 98

  ورودی 97 و 98

 • معارفه 1401

  جلسه معارفه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد 1401

 • مسابقه برتر

  مسابقه ارائه برتر آبان ماه 1401

 • اعضا هیات علمی

  اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی صنایع

 • هشتمین کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­‌ها

  هشتمین کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­‌ها

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی