• معارفه 1401

  جلسه معارفه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد 1401

 • مسابقه برتر

  مسابقه ارائه برتر آبان ماه 1401

 • اعضا هیات علمی

  اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی صنایع

 • هشتمین کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­‌ها

  هشتمین کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­‌ها

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی