عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
Sustainability in Supply Chain Managementفرزاد دهقانیانIGI Global۱۳۹۰
مجموعه سوال‌های آزمون ورودی دکترای تخصصی مهندسی صنایع-مهندسی صنایعحمیدرضا کوشاپردازش۱۳۹۱
اقتصاد مهندسیمحمدعلی پیرایشدانشگاه امام رضا(ع)۱۳۹۱
Application of Boundary Integral Equation (BIE) Method in Thermoelastodynamic Problemسیدمحمود حسینیSpringer۱۳۹۲
مهندسی معکوس از دیدگاه صنعتیحمیده رضویدانشگاه بین المللی امام رضا۱۳۹۵
مدیریت الزامات و مطالبات در مهندسی سیستمحسین نقابیآموزشی تالیفی ارشدان۱۳۹۹

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی