گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

با پذیرش 56 دانشجوی کارشناسی در مهر 1385 آغاز به کار کرد. اولین دوره دانشجویان کارشناسی با گرایش تولید صنعتی پذیرش شدند و دانشجویان دوره­های بعدی بدون گرایش می­ باشند. گروه مهندسی صنایع از مهر 1389 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مهندسی صنایع- صنایع، نمود و از بهمن 1393 با پذیرش 3 دانشجو در مقطع دکتری، این مقطع نیز در رشته مهندسی صنایع راه اندازی شد .

تعداد اعضای هیات علمی گروه 10 نفر شامل 4 استادیار و 4 دانشیار و 2 استاد است . علاوه بر این، 5 عضو از اعضای هیات علمی از گروه های آموزشی مهندسی مکانیک، مدیریت و ریاضی کاربردی به عنوان عضو پیوسته با گروه همکاری می نمایند.

 

مدیران گروه از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

دکتر مصطفی کاظمی

از 85 تا 86 

دکتر حمیده رضوی 

از 86 تا 90 

دکتر محمد رنجبر 

از 90 تا 92 

دکتر محمدعلی پیرایش 

از 92 تا 97 

دکتر فرزاد دهقانیان 

از97 تا99  

دکتر محمدعلی پیرایش

از 99 تا 1401

 دکتر علیرضا شادمان

از 1401 تا 1402

دکتر حمیدرضا کوشا از 1402 تا کنون

 

 

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی