نیم سال اول

نیم سال دوم

نیم سال سوم

نیم سال چهارم

-   پر کردن فرم مشخصات دانشجویان و تحویل به گروه

-   آشنایی با رشته آموزشی، زمینه هاي فعالیت اعضاي هیات علمی و موضوعات پایان نامه ارایه شده توسط آنها

- انتخاب استاد راهنما از اعضاي هیات علمی اصلی گروه(حداکثر تا انتهای آذر) با توجه به ظرفیت راهنمایی اساتید

 (کاربرگ انتخاب استاد راهنما)

 

 -   ثبت نام، انتخاب و گذراندن دروس جبرانی، اصلی و اختیاری: 9-12 واحد

-   انتخاب و گذراندن دروس اصلی و اختیاری: 6-12 واحد

-   انتخاب و گذراندن درس سمینار: 2 واحد

)فرم تعیین موضوع درس سمینار)

-   انتخاب موضوع پایان نامه، تدوین و به تصویب رساندن پیشنهاد پایان نامه (حداکثر تا 10 مهر) و ثبت آن در پرتال دانشجویی به عنوان طرح پژوهشی شماره 3

)قالب پیشنهاده)

)کاربرگ شماره 2)

-  ثبت نام پایان نامه، انجام کارهای پژوهشی پایان نامه

-   گذراندن دروس باقیمانده

-   انجام کارهای پژوهشی پایان نامه

-   گزارش پیشرفت پایان نامه (حداکثر تا 1 خرداد)

)کاربرگ شماره 3)

- تدوین پایان نامه و انتشار دستاوردهای آن

)قالب و شیوه نامه نگارش پایان نامه)

-   برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

)کاربرگ شماره 4)

)کاربرگ شماره 5)

(کاربرگ انتخاب داوران)

)کاربرگ شماره 6-1)

 

)کاربرگ شماره 7)

آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 

فرم‌های کارشناسی ارشد

- ضوابط و مقررات پژوهشی دوره کارشناسی ارشد ( مصوبات دانشگاه)

 

- فرم مشخصات دانشجویان

- مقررات دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مصوبات گروه، ویرایش شهریور 1402)

 

- فرم تعیین موضوع درس سمینار

- دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای پایان نامه

 

   -کاربرگ انتخاب استاد راهنما

- آیین نامه کارشناسی ارشد(مصوبات گروه برای پیشنهاده مصوب قبل از 97)

 

- قالب پیشنهاده کارشناسی ارشد

- شیوه نمره دهی پایان نامه کارشناسی ارشد (برای پیشنهاده مصوب قبل از 97)

 

- کاربرگ شماره 2: صورت جلسه تصویب پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد

* دقت شود که 2 مورد آخر برای فقط پیشنهاده های مصوب قبل از 97 اعمال میشود.

 

- کاربرگ شماره 3: گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد

* شرایط تسویه حساب پایان‌نامه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان‌نامه دفاع کرده‌ اند

 

- قالب و شیوه نامه نگارش پایان نامه

   

- کاربرگ شماره 4: اعتبارسنجی مقاله(های) مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

   

- کاربرگ شماره 5: مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

   

- کاربرگ انتخاب داوران جلسه دفاع

   

- کاربرگ شماره 6-1: ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

   

- کاربرگ شماره 7: صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی