عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
یک روش فراابتکاری جستجوی پراکنده برای زمانبندی پروژه تحت ریسک عدم موفقیت فعالیتهازمانبندی پروژه، ریسک، جستجوی پراکندهمحمد رنجبر,حمیدرضا ولیدی,رامین فخیمیتوسعه ای-
تحلیل دینامیکی دوبعدی پدیده کوپل شده نفوذ (غیر فیکی) - الاستیسیته با استفاده از روش بدون مش GFDترموالاستیسیته کوپل، نفوذ، تحلیل دو بعدی، روش MLPGسیدمحمود حسینیبنیادی-
ترکیب الگوریتم مورچگان و برنا مه ریزی پویا در حل مساله CSPمسیر یابی، پوشش، الگوریتم مورچگان، برنامه ریزی پویامجید سالاری, ,محمد صباغکاربردی-توسعه ای-
انتخاب مواد جایگزین و ارائه لیست مواد فازی در مهندسی معکوسانتخاب مواد، مهندسی معکوس، لیست مواد اولیهحمیده رضویکاربردی-
تحلیل دو بعدی دینامیکی حالت گذرای پدیده کوپل شده نفوذ - الاستیسیته در مواد هدفمند (FGM) با استفاده از روش بدون المان بندی پتروف - گلرکین (MLPG)پدیده نفوذ - معادلات کوپل - روش بدون مش بندی - مواد هدفمندسیدمحمود حسینی,Jan Sladek,Vladimir Sladekبنیادی-
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر قواعد فازی برای انتخاب تامین کنندگانانتخاب تامین کنندگان، سیستمهای خبره، قواعد فازیبابک رضائی خبوشانکاربردی-توسعه ای-
طراحی سیستمهای فازی نوع دو فاصله ای به کمک بهینه سازی چند هدفهسیستمهای فازی نوع دو فاصله ای، بهینه سازی چند هدفهبابک رضائی خبوشانکاربردی-توسعه ای-

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی