دانشجو موظف است آخرین شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه را از سایت معاونت آموزشی گرفته و مطالعه نماید.

انتخاب واحد

 • هر دانشجو می­تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد انتخاب کند.
 • در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است.
 • اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی انتخاب کند.
 • در صورتی که معدل دانشجو در یک نیمسال زیر 12 باشد مشروط تلقی شده و در نیمسال آتی نمی­تواند بیشتر از 14 واحد اخذ نماید.
 • در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند.
 • تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است. در شرایط خاص که دانشجو می­تواند با گذراندن حداکثر 8 واحد فارغ التحصیل شود با نظر گروه می تواند دروس را در تابستان اخذ کند.
 • دانشجو حق دارد یک درس اختیاری خارج از گروه و یا از مقطع ارشد (با دلیل موجه) بردارد. اولویت این است که از دروس اختیاری ارائه شده توسط گروه انتخاب شود. درس اختیاری که در گروه ارائه می شود را نمی توان از گروههای دیگر اخذ کرد. برای اخذ این درس، دانشجو باید یک درخواست آموزشی درون دانشکده‌ای در پرتال ثبت کند. در صورت موافقت استاد راهنما و گروه، فرایند لازم برای اخذ درس توسط دانشجو طی می‌شود. در هنگام درخواست، لازم است سرفصل درس مدنظر نیز پیوست شود.
 • دروس اصلی و تخصصی را تحت هیچ شرایط نمی­توان از گروه­های دیگر اخذ کرد.
 • دروس پایه و آزمایشگاههای مشابه را می توانند با ذکر دلایل موجه (تداخل یا پر شدن ظرفیت) از کدهای ارائه شده با گروههای دیگر اخذ نمایند.

حذف تک درس

 • در صورت اضطرار، دانشجو می­تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر اینکه غیبت دانشجو در آن درس بیش از 3/16 مجموع ساعات آن درس نباشد و دوم اینکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

معرفی به استاد

 • دانشجو می تواند حداکثر دو درس (8 واحد) را به صورت معرفی به استاد بردارد. به این شرط که ترم فارغ التحصیلی باشد و امکان برداشتن درس به صورت حضوری وجود نداشته باشد (درس ارائه نشده باشد و یا تداخل داشته باشد).
 • برای اخذ درس به صورت معرفی به استاد باید با استاد درس هماهنگ شده باشد.

پیش نیازی و هم نیازی

 • در صورتی که دانشجو درسی را دو بار افتاده باشد پیش نیازی تبدیل به هم نیازی می­شود و اگر برای بار سوم نیز بیفتد، پیش نیازی ملغی می شود.
 • در مورد رعایت پیش نیازی هیچگونه استثنایی وجود ندارد. فقط در ترم فارغ التحصیلی دروس پیش نیازی می توانند هم نیاز اخذ شوند.
 • در صورتی که درس الف همنیاز درس ب باشد و دانشجو دو درس را به صورت همزمان برداشته باشد، امکان حذف درس الف به صورت تک‌درس وجود ندارد.

تمدید سنوات

 • کسانی که سنواتشان تمام شده و باید تمدید سنوات کنند، نمی توانند مرخصی تحصیلی بگیرند.

درس اختیاری پروژه

 • دانشجویانی که درس اختیاری پروژه را اخذ می­کنند تا پايان حذف و اضافه بايد نسبت به تعيين استاد راهنما و تکميل فرم انتخاب موضوع پروژه و تحویل آن به دفتر گروه اقدام کنند.
 • مهلت ثبت نمره درس پروژه حداکثر تا 2 نیمسال تحصیلی است.

کارآموزی

 • دانشجو از سال سوم به بعد می تواند واحد کارآموزی را اخذ نماید.
 • دوره کارآموزی در تابستان باید انجام شود. دانشجو درصورتی می­تواند واحد کارآموزی را در طول ترم تحصیلی اخذ نماید که حداکثر واحدهای آن ترم 12 واحد باشد (با 2واحد کارآموزی جمعا 14واحد)
 • مهلت ثبت نمره کارآموزی حدکثر تا 2 نیمسال تحصیلی است.

درس مهارت های زندگی دانشجویی

 • این درس برای ورودی های قبل از 99 به عنوان یک درس اختیاری محسوب می شود و برای ورودیهای 99 به بعد به عنوان درس مازاد بر 140 واحد محسوب می شود. در صورتیکه دانشجویان 99 به بعد درس مهارتهای زندگی دانشجویی را گذرانده باشند، مجموع واحدهای مورد نیاز ایشان برای فارغ التحصیلی 142 واحد و در غیراینصورت 140 است.

قوانین مهمانی

 • قاعده کلی مهمان شدن دانشجویان دانشگاه فردوسی در دانشگاههای دیگر این است که سطح دانشگاه مقصد حداقل در تراز دانشگاه فردوسی باشد. موارد خاص در اختیار مدیر گروه است.
 • دروس عمومی را می توانند در دانشگاههای غیرانتفاعی مهمان شوند.

قوانین تغییر رشته

 • شرط لازم برای بررسی پرونده تغییر رشته در گروه مهندسی صنایع کسب معدل بالای 5/13 از دروس تخصصی (غیر از دروس عمومی) مورد قبول رشته مهندسی صنایع است. سایر قوانین نیز قوانین عمومی دانشگاه جهت تغییر رشته است.

شرایط گرفتن مدرک کاردانی

 • اگر دانشجو مي­خواهد کاردانی عمومي بگيرد 70 واحد در مجموع باید گذرانده باشد.
 • اگر دانشجو مي­خواهد كارداني مهندسي صنايع بگيرد باید 70 واحد در مجموع گذرانده باشد که حداقل 25 واحد آن از دروس اصلي و تخصصي مهندسی صنایع باشد.

سایر موارد

 • چنانچه دانشجویی در یک یا چند درس نمره قبولی كسب نکند و در نیمسال های بعدی، عینا همان درس یا دروس مذكور (یکسان بودن نام درس، شماره درس و تعداد واحد) را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت و باقی می ماند، اما در محاسبه میانگین كل دوره بی اثر شده و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین كل دوره خواهد بود. ضمنا این موضوع، مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبلی را خنثی نمی کند.

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی