ایران، مشهد،میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی ، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع

تلفن: 38806061-051

نمابر: 38807183-051

پست الکترونیک

کانال تلگرام: @IndEngFum

صفحه اینستاگرام: ie_fum@

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی