فرايند كارآموزي براي دانشجويان دوره كارشناسي با جزئيات كامل در سايت دانشكده مهندسي، منوي معاونت پژوهشي آمده است. براي اطلاعات بيشتر از پيوند زير وارد شود:

https://eng.um.ac.ir/index.php/fa/typography-en/eng-internship

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی