جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای سید محمد امین دهقان نیری

با عنوان: "تحلیل و ارزیابی ریسک معاملات بازارهای مالی مبتنی بر نشانگرها (اندیکاتورها)"

روز سه‌شنبه مورخ 02/12/1401  ساعت 10 الی 12 کلاس A14

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی