جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای مهدی رنجبر

با عنوان: مکان­یابی مراکز پستی و مسیریابی مرسولات با در نظر گرفتن رضایت مشتریان، مطالعه موردی: منطقه 7 پستی مشهد"

روز شنبه 1401/12/6 ساعت 12:30 کلاس A13

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی