جلسة دفاع از پايان نامه دانـشـجـو: حسن حافظ طباخ

ارائه مدل رياضي دو هدفه و الگوريتم NSGA II براي چيدمان دو رديفه چند سطحي تجهيزات در دو ساختمان مختلف به صورت همزمان

روز چهارشنبه 18/05/1402 ساعت 09:00

مکان: دانشکده مهندسی، کلاس a12

 

اطلاعیه طباخ  

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی